Detta ingår

i en prenumeration på SKATTEN

Detta ingår i en prenumeration på SKATTEN

Startpaketet

När du blir abonnent på SKATTEN köper du ett startpaket som innehåller material som används under hela abonnemangstiden för att göra berättelserna pedagogiska och samlingarna roliga.

Per abonnemang
2000 kr
+ frakt

Fysiskt material

Ledarhäftet är en grundkurs i SKATTEN, bakgrundstankarna och i hur du använder materialet, som varje söndagsskolledare bör läsa.
(150×200 cm) med bild på Jesus och barnen. SKATTEN bygger på tanken om en totalförmedling, det vill säga att bibelberättelserna förmedlas genom allt som barnet ser och upplever. Med sitt fina motiv bidrar väggbonaden till att skapa en positiv atmosfär i söndagsskolerummet. Bonaden kan fungera som altarbild i rummet och innehåller mycket symbolik som passar bra att prata om med barnen.
Tidstypiska kläder till dockorna medföljer. I terminspaketet kommer det att finnas manus för dockteater.
Samlarkort med de tio minnesverser som används i samlingarna. Korten kan användas på olika sätt och bli en brygga över till barnens vardag.

Totalt 18 av varje kort ingår och fler kan köpas till i webbutiken.

Affisch med böner som används i vid ljuständning i varje samling.
Och affisch med bibelord.
Totalt tre olika affischer som kan användas för att bjuda in till söndagsskolan i och utanför kyrkan samt markera vilket rum söndagsskolan finns i.
Ett samtalsmaterial för föräldrar, faddrar och ledare om hur man delar tro med sina och andras barn.
Med startpaketet får du de två CD-skivorna Helig och nära och Så brrra!. Noter till samtliga låtar finns i det digitala materialet.
I varje samling öppnas skattkistan. I den ligger ledtrådar om vad dagens samling ska handla om. Möjlighet finns att köpa till en specialframtagen skattkista!

Digitalt material

Utöver alla fördjupningsartiklar som finns på SKATTENs hemsida får du som abonnent tillgång till flera OM-artiklar för fördjupning för dig som ledare.
Utöver SKATTENs webbkurs vill vi erbjuda fler verktyg för ledarträning. Till exempel för handledning av hjälpledare.

Terminspaketen

Varje termin produceras i nära samarbete ned Søndagsskolen Norge nytt material utifrån nya bibeltexter. Detta material får du som abonnent i terminspaketet.

Per termin
950 kr
+ frakt

Fysiskt material

Ett häfte med information och inspiration för denna termin. Dessutom ett förslag på hela den första samlingen!
En CD med ljudfiler och andra filer som behövs för att genomföra samlingarna. Samma material finns i planeringsverktyget att ladda ner.

En DVD med terminens filmer och bildspel så att du enkelt kan spela upp i söndagsskolan. Filmerna finns även i planeringsverktyget.

Jättestora planscher (A1-format) som används för att berätta en bibeltext genom att ledaren utifrån ett facit och ett manus ritar klart en stor illustration samtidigt som barnen hör berättelsen.
Tecknade serier om 10 bilder i A3-format som tillsammans med manus från planeringsverktyget används för att berätta en bibeltext.
En enkel översikt över terminens alla bibeltexter, vilka berättarformer som finns att tillgå och de förslagna datumen för respektive text. Utmärkt underlag för att planera terminens söndagsskola.
En färdigplanerad SKATTEN-gudstjänst där SKATTEN-samlingens pedagogik och upplägg används i en gudstjänst för alla åldrar. I den mån det är möjligt är den bibeltext som används samma som en av söndagens texter enligt Svenska kyrkans kyrkoår.
Ledarhandledning och affisch för det aktuella missionsprojektet.

Digitalt material

SKATTENs samlingar planeras i ett webbaserat planeringsverktyg. Som abonnent får du inloggningsuppgifter som ger dig tillgång till innevarande termins material för 12-24 samlingar utifrån 12 bibeltexter. Dessutom resursmaterial och inspiration!
Samtliga ledare i din grupp kan få inspriationsmail för den aktuella bibeltexten med tips, inspiration och utrustning att växa som ledare!

Startpaketet

När du blir abonnent på SKATTEN köper du ett startpaket som innehåller material som används under hela abonnemangstiden för att göra berättelserna pedagogiska och samlingarna roliga.

Per abonnemang
2000 kr
+ frakt

Terminspaketen

Varje termin produceras i nära samarbete ned Søndagsskolen Norge nytt material utifrån nya bibeltexter. Detta material får du som abonnent i terminspaketet.

Per termin
950 kr
+ frakt

Fysiskt material

Ledarhäftet är en grundkurs i SKATTEN, bakgrundstankarna och i hur du använder materialet, som varje söndagsskolledare bör läsa.
(150×200 cm) med bild på Jesus och barnen. SKATTEN bygger på tanken om en totalförmedling, det vill säga att bibelberättelserna förmedlas genom allt som barnet ser och upplever. Med sitt fina motiv bidrar väggbonaden till att skapa en positiv atmosfär i söndagsskolerummet. Bonaden kan fungera som altarbild i rummet och innehåller mycket symbolik som passar bra att prata om med barnen.
Tidstypiska kläder till dockorna medföljer. I terminspaketet kommer det att finnas manus för dockteater.
Samlarkort med de tio minnesverser som används i samlingarna. Korten kan användas på olika sätt och bli en brygga över till barnens vardag.

Totalt 18 av varje kort ingår och fler kan köpas till i webbutiken.

Affisch med böner som används i vid ljuständning i varje samling.
Och affisch med bibelord.
Totalt tre olika affischer som kan användas för att bjuda in till söndagsskolan i och utanför kyrkan samt markera vilket rum söndagsskolan finns i.
Ett samtalsmaterial för föräldrar, faddrar och ledare om hur man delar tro med sina och andras barn.
Med startpaketet får du de två CD-skivorna Helig och nära och Så brrra!. Noter till alla sångerna finns i det digitala materialet.
I varje samling öppnas skattkistan. I den ligger ledtrådar om vad dagens samling ska handla om. Möjlighet finns att köpa till en specialframtagen skattkista!

Digitalt material

Utöver alla fördjupningsartiklar som finns på SKATTENs hemsida får du som abonnent tillgång till flera OM-artiklar för fördjupning för dig som ledare.
Utöver SKATTENs webbkurs vill vi erbjuda fler verktyg för ledarträning. Till exempel för handledning av hjälpledare.

Fysiskt material

Ett häfte med information och inspiration för denna termin. Dessutom ett förslag på hela den första samlingen!
En CD med ljudfiler och andra filer som behövs för att genomföra samlingarna. Samma material finns i planeringsverktyget att ladda ner.

En DVD med terminens filmer och bildspel så att du enkelt kan spela upp i söndagsskolan. Filmerna finns även i planeringsverktyget.

Jättestora planscher (A1-format) som används för att berätta en bibeltext genom att ledaren utifrån ett facit och ett manus ritar klart en stor illustration samtidigt som barnen hör berättelsen.
2 st tecknade serier om 10 bilder i A3-format som tillsammans med manus från planeringsverktyget används för att berätta en bibeltext.
En enkel översikt över terminens alla bibeltexter, vilka berättarformer som finns att tillgå och de förslagna datumen för respektive text. Utmärkt underlag för att planera terminens söndagsskola.
En färdigplanerad SKATTEN-gudstjänst där SKATTEN-samlingens pedagogik och upplägg används i en gudstjänst för alla åldrar. I den mån det är möjligt är den bibeltext som används samma som en av söndagens texter enligt Svenska kyrkans kyrkoår.
Ledarhandledning och affisch för det aktuella missionsprojektet.

Digitalt material

SKATTENs samlingar planeras i ett webbaserat planeringsverktyg. Som abonnent får du inloggningsuppgifter som ger dig tillgång till innevarande termins material för 12-24 samlingar utifrån 12 bibeltexter. Dessutom resursmaterial och inspiration!
Samtliga ledare i din grupp kan få inspriationsmail för den aktuella bibeltexten med tips, inspiration och utrustning att växa som ledare!